3 czerwca, 2020
Polecane

przegląd czasów przyszłych i warunkowych

Mówi się, że na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej mieszkają przede wszystkim potomkowie chłopów. Być może. Ale skoro tak, to każdy rolnik rozumie, że jeśli nie zasieje, to nie zbierze. Inwestowanie w kulturę, edukację, czyli innowację jest dokładnie tym samym, co zasiew. Przez ostatnie dziesięciolecia sialiśmy za mało. Albo raczej sialiśmy fałszywe ziarno. Teraz zmagamy się z błędnym kołem konsekwencji o sile trąby powietrznej. Wyjdźmy z tego. Najsilniejszym narzędziem edukacji jest sztuka, która cywilizuje, uczy krytycznego myślenia, tworzy infrastrukturę społeczną. Nie wolno nam skupiać się wyłącznie na rozwiązywaniu bieżących problemów i przejadać tego, co powinniśmy przeznaczać na zasiew. Starannie wybierajmy ponadczasowe nasiona i nie dawajmy głosu tym, którzy krzyczą najgłośniej.