akademia junior

Akademia bachowska junior, czyli orkiestra najmłodszych dla chętnych skrzypków (vn), altowiolistów (va), wiolonczelistów (vc), kontrabasistów (cb), flecistów grających na fletach poprzecznych (fl) i prostych (rec), oboistów (ob) i fagocistów (fg) w wieku 14 – 19 lat. Młodsi uczestnicy mogą brać udział w Akademii pod warunkiem, że przyjadą do Świdnicy ze swoim opiekunem. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zgłoszenia

Plan:
30.07–03.08.2017 – przyjazd do Świdnicy i próby
03.08.2017 – koncert w Kościele Pokoju

Program:
A. Vivaldi – Sinfonia C dur RV 112
A. Corelli – Sarabanda i Giga
H. Purcell – części suity z opery „The Fairy Queen” – Air, Rondeau, Dance for the Fairies, Chaconne

Koncertmistrz i pedagog prowadzący – Pawel Stawarski

Zgłoszenia: mailem na adres info@bach.pl z następującymi informacjami: imię i nazwisko, wiek, instrument, ilość lat nauki, szkoła / nauczyciel, a także nagrania video (wystarczą zrobione telefonem) ulubionego utworu lub jego fragmentu (2 min.) oraz nagranie video z fragmentem obowiązkowym na dany instrument. Nuty fragmentów obowiązkowych do pobrania poniżej.

Termin zgłoszeń: 30.06.2017

Dla młodzieży ze Świdnicy i okolic (Wałbrzych, Dzierżoniów, Bielawa itp.) udział w Akademii jest bezpłatny. Dla uczestników z innych miejscowości – 200 pln. W tym zapewniamy udział w warsztatach, noclegi w pokojach 2-osobowych z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje), opiekę i animację czasu wolnego. Chętni zobowiązują się do wcześniejszego rozczytania i przygotowania utworów oraz wzięcia udziału we wszystkich próbach i zajęciach w dniach 30-03.08.17 i w koncercie 03.08.16. Podstawą wzięcia udziału w Akademii będzie zawarta z rodzicami umowa pisemna. Nie pokrywamy kosztów dojazdu do / z Świdnicy.

Info | zgłoszenia: +48 668 481 720 /  info@bach.pl

Bachakademie Junior für Schüler der Musikschulen ab 14 bis 19 Jahre, die Geige (vn), Bratsche (va), Cello (vc) Kontrabass (cb), Querflöte (fl), Blockflöte (rec), Oboe (ob) oder Fagott (fg) spielen. Jüngere Teilnehmer können sich auch bewerben, aber sie sollten nach Schweidnitz mit eigenem Betreuer ankommen (z.B. Elternteil). Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, darum gibt es eine Vorauswahl.

Plan:
30.07–03.08.2017 – Ankunft in Schweidnitz und Proben
03.08.2017 – Konzert in der Friedenskirche

Programm:
Vivaldi – Sinfonia C dur RV 112
Corelli – Sarabanda und Giga
Purcell – Teile der Suite aus der „The Fairy Queen” – Air, Rondeau, Dance for the Fairies, Chaconne

Leitende Pädagoge – Pawel Stawarski

Betreuer aus Leipzig – Andreas Künzel

Bewerbung: per Mail an post@praetoriusleipzig.de mit folgenden Angaben: Vorname & Name, Alter, Schule / Lehrer, Instrument und die Information, wie lange Ihr das Instrument spielt. Wir brauchen auch ein Videos (z.B. mit dem Handy gemacht), auf dem das Lieblingsstück gespielt wird (ca. 2 Min.) und noch ein Video, auf dem das Pflichtstück gespielt wird. Die Noten kann man unten herunterladen.

Bewerbungsfrist: 20.06.2017

Für die Ausgewählte Teilnehmer kostet die Teilnahme an der Akademie nur 50 Euro. Im Rahmen der Akademie garantieren wir Ensembleproben, individuelle Konsultationen, Unterbringung in einem Doppelzimmer mit Halbpension, Organization der Freizeitaktivitäten, Betreung während der Reise aus Leipzig nach Breslau und zurück mit dem Zug, Abholung der Gruppe in Breslau und Transfer nach Schweidnitz. Die Kosten für die An- und Abreise nach Breslau trägt jeder Teilnehmer selbst.

Info | Bewerbung: Andreas Künzel – 0341 5648706, post@praetoriusleipzig.de

Pobierz pliki | Download-Dateien