akademia junior

Szukamy chętnych skrzypków (vn), altowiolistów (va), wiolonczelistów (vc), kontrabasistów (cb), flecistów grających na fletach poprzecznych (fl) i prostych (rec), oboistów (ob), fagocistów (fg) w wieku 14 – 19 lat. Młodsi i starsi uczestnicy mogą brać udział w Akademii pod warunkiem, że zostaną wybrani podczas rekrutacji online. Ilość miejsc ograniczona.

Plan: 07.08 – 12.08.2019 – próby Akademii Bachowskiej Junior w Świdnicy (ok. 5 godzin dziennie)
11.08.2019 – koncert finałowy

Program: W.A. Mozart – Missa brevis d-moll KV 65, L. Mozart – jedna z symfonii (szczegóły ustalone zostaną po przeprowadzeniu rekrutacji)

Pedagodzy: Paweł Stawarski – skrzypce, Lukáš Červený – skrzypce, Michaela Koudelková – flet prosty, Sára Farkas – flet poprzeczny, Nadia Kvyk – wiolonczela, Andreas Künzel – kontrabas

Zgłoszenia: na adres info@bach.pl do 10.06.2019 proszę wysłać imię i nazwisko, wiek, instrument, ilość lat nauki, szkoła / nauczyciel, a także nagranie video (wystarczy zrobione telefonem) ulubionego utworu, lub jego fragmentu (ok. 2 min.) solo lub z akompaniamentem. W tytule wiadomości: Akademia Bachowska Junior. Sugerujemy, by nie czekać do ostatniego dnia. Przesłuchania w szkołach partnerskich odbędą się w następujących terminach: 3.06.19 – Trutnov (dokładne godziny wkrótce), 4.06.19 – Brno (dokładne godziny wkrótce), 5.06.19 – Budapeszt (dokładne godziny wkrótce), 6.06.19 – Lwów (dokładne godziny wkrótce), 8.06.19 – Świdnica (dokładne godziny wkrótce).

Info: Polska: +48 503 873 943, Ukraina: +380 967 402 046, Czechy – Brno: +420 605366995, Czechy – Trutnov: +420 ….., Węgry: +36 20 911 2432, Niemcy: +49 1512 0636 702,  info@bach.pl, www.bach.pl/abjunior

Udział w Akademii jest bezpłatny. Zapewniamy organizację warsztatów i koncertu, konsultacje indywidualne, opiekę, osobom spoza Świdnicy noclegi w pokojach 2-4 osobowych z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje). Nie pokrywamy kosztów dojazdu do / z Świdnicy (z wyjątkiem uczestników z Ukrainy, Węgier i Czech). Chętni zobowiązują się do wcześniejszego rozczytania i przygotowania utworów oraz wzięcia udziału we wszystkich próbach i zajęciach w dniach 7-11.08.19 i w koncercie 11.08.19. Podstawą wzięcia udziału w Akademii będzie umowa pisemna zawarta z uczestnikiem, lub jego prawnym opiekunem.

„Nauczanie powinno wyglądać tak, by to, co jest oferowane, było postrzegane jak wartościowy prezent, nie jak ciężki obowiązek. Postrzegajmy naukę jako możliwość poznania wyzwalającej siły piękna w sferze duchowej. Służyć ono będzie zarówno osobistej satysfakcji, jak i społeczeństwu, którego jesteśmy częścią.” Te słowa Alberta Einsteina leżą u podstaw naszej Akademii Bachowskiej Junior. Akademia to warsztaty muzyczne i najmłodsza orkiestra Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. W jej skład wchodzą uczniowie szkół muzycznych w wieku 12-19 lat, z Polski i z zagranicy. Zespół podczas 5-dniowych warsztatów przygotuje repertuar, który wykonuje podczas koncertu na głównej scenie festiwalowej w Kościele Pokoju. Głównym pedagogiem projektu jest skrzypek, Paweł Stawarski. Muzyka zespołowa uczy współpracy i zaufania do pozostałych członków zespołu. Jak w społeczeństwie, w orkiestrze każdy jej członek pełni określoną rolę, a jej rozwój zależny jest od postępów każdego z nich. Nie ucząc najmłodszych współpracy, słuchania siebie nawzajem, szacunku dla drugiego człowieka i zaufania, nie możemy oczekiwać od dorosłych poprawnego działania społeczeństw. To, oprócz edukacji muzycznej, jest najważniejszym celem realizacji naszej Akademii Bachowskiej Junior. Akademia Bachowska Junior odbywa się od 2016 roku, do tej pory zrealizowany został następujący program:

2016 A. Vivaldi Koncert D-dur na skrzypce i klawesyn F.XI nr 30, G. Ph. Telemann Koncert na 4 skrzypiec D-dur nr 2, F. Geminiani La Folia z Concerto Grosso d-moll nr 12
2017 A. Vivaldi – Sinfonia C dur RV 112, A. Corelli – Sarabanda i Giga, H.Purcell – wybrane części suity z „The Fairy Queen” – Air, Rondeau, Dance for the Fairies, Chaconne
2018 J.-Ph. Rameau – Les Indes Galantes – suita orkiestrowa – wybór

We look for students of music schools 14 – 19 years old, who play violin (vn), viola (va), cello (vc) double base (cb), flute (fl), recorder (rec), oboe (ob) bassoon (fg). Younger and older participants can apply as well. The number of places is limited therefore we hold the preselection.

Schedule: 07.08–12.08.2019 rehearsals in Swidnica (approx. 5 hours / day), 11.08.2019 – concert

Programme: W.A. Mozart – Missa brevis in D minor KV 65, L. Mozart – a symphony (the exact symphony will be announced on the basis of received applications)

Tutors: Paweł Stawarski – violin, Lukáš Červený – violin, Michaela Koudelková – recorder, Sára Farkas – concert flute, Nadia Kvyk – cello, Andreas Künzel – double bass

Application: please send us an e-mail to info@bach.pl till 10.06.2019 with the following information: name, age, school / teacher, instrument and the duration of your training (how long have you already been learning to play the instrument). We also need a video of your play (took with a mobile phone camera is enough) of your favourite piece of music (ca. 2 Min.) For participants from Brno, Trutnov, Budapest, Lviv and Swidnica the auditions will be held, but please send us an email. The auditions will take place as listed: Monday 03.06.19 – Trutnov (detailed time schedule soon), Thuesday 04.06.19 – Brno (detailed time schedule soon), Wednesday 05.06.19 – Budapest (detailed time schedule soon), Thursday 06.06.19 – Lviv (detailed time schedule soon), Saturday 08.06.19 – Świdnica (detailed time schedule soon).

info: Poland: +48 503 873 943, Ukraine: +380 967 402 046, Czech Republic Brno: +420 605366995, Czech Republic Trutnov: +420 ….., Hungary: +36 20 911 2432, Germany: +49 1512 0636 702, info@bach.pl

The participation in the Academy is free of charge. Within the fee we provide the orchestral rehearsals and individual consultation, board and lodging (DBL/TRPL/QRPL room with half board). We provide the travel only for participants from Ukraine, Czech Republic and Hungary. The other participants need to take care of their trip to Swidnica and back.

„Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift, not as a hard duty. Never regard study as a duty but as an opportunity to learn to know the liberating influence of beauty in the realm of the spirit for your own personal joy and to the profit of the community to which your later work belongs.” This quote of Albert Einstein is the core idea about our Bach Academy Junior. Ensemble playing makes people cooperate, listen to one another and take care of one another. Like in a democratic society, in an orchestra each individual matters and the progress of the ensemble is based on the progress of each individual. Cooperation, co-creation is what our schools, communities and societies lack. Our Bach Academy Junior, orchestral workshop for teenagers, is about cooperation, listening and getting to know one another and creating a community – an orchestra, whose aim shared by each of its members is to prepare the programme and play a concert together.

Our Bach Academy Junior has taken place since 2016. Since then the following programme has been prepared and performed:

2016 A.Vivaldi Concerto in D Major for violin and cembalo F.XI Nr. 30, G.Ph.Telemann Concerto for 4 violins in D major Nr. 2, F.Geminiani La Folia from Concerto Grosso D minor Nr. 12
2017 A.Vivaldi – Sinfonia in C-major RV 112, A.Corelli – Sarabanda & Giga, H.Purcell – chosen parts of the suite „The Fairy Queen” – Air, Rondeau, Dance for the Fairies, Chaconne
2018 J.-Ph. Rameau – Les Indes Galantes – orchestral suite – chosen parts

info: +48 668 481 720 / info@bach.pl

Dofinansowano ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego www.visegradfund.org, a także Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasta Świdnica oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019.

The project is co-financed by the Visegrad Fund www.visegradfund.org, as well as the Foundation of Polish-German Cooperation and the Municipality of Swidnica. Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura – Interwencje 2019.