akademia junior

„Nauczanie powinno wyglądać tak, by to, co jest oferowane, było postrzegane jak wartościowy prezent, nie jak ciężki obowiązek. Postrzegajmy naukę jako możliwość poznania wyzwalającej siły piękna w sferze duchowej. Służyć ono będzie zarówno osobistej satysfakcji, jak i społeczeństwu, którego jesteśmy częścią.” Te słowa Alberta Einsteina leżą u podstaw naszej Akademii Bachowskiej Junior. Akademia to warsztaty muzyczne i najmłodsza orkiestra Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. W jej skład wchodzą uczniowie szkół muzycznych w wieku 12-19 lat, z Polski i z zagranicy. Zespół podczas 5-dniowych warsztatów przygotuje repertuar, który wykonuje podczas koncertu na głównej scenie festiwalowej w Kościele Pokoju. Głównym pedagogiem projektu jest skrzypek, Paweł Stawarski. Muzyka zespołowa uczy współpracy i zaufania do pozostałych członków zespołu. Jak w społeczeństwie, w orkiestrze każdy jej członek pełni określoną rolę, a jej rozwój zależny jest od postępów każdego z nich. Nie ucząc najmłodszych współpracy, słuchania siebie nawzajem, szacunku dla drugiego człowieka i zaufania, nie możemy oczekiwać od dorosłych poprawnego działania społeczeństw. To, oprócz edukacji muzycznej, jest najważniejszym celem realizacji naszej Akademii Bachowskiej Junior. Akademia Bachowska Junior odbywa się od 2016 roku, do tej pory zrealizowany został następujący program:

2016 A. Vivaldi Koncert D-dur na skrzypce i klawesyn F.XI nr 30, G. Ph. Telemann Koncert na 4 skrzypiec D-dur nr 2, F. Geminiani La Folia z Concerto Grosso d-moll nr 12
2017 A. Vivaldi – Sinfonia C dur RV 112, A. Corelli – Sarabanda i Giga, H.Purcell – wybrane części suity z „The Fairy Queen” – Air, Rondeau, Dance for the Fairies, Chaconne
2018 J.-Ph. Rameau – Les Indes Galantes – suita orkiestrowa – wybór
2019 informacje o programie i naborze ogłoszone zostaną na początku kwietnia 2019 roku

info: +48 668 481 720 / info@bach.pl

„Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift, not as a hard duty. Never regard study as a duty but as an opportunity to learn to know the liberating influence of beauty in the realm of the spirit for your own personal joy and to the profit of the community to which your later work belongs.” This quote of Albert Einstein is the core idea about our Bach Academy Junior. Ensemble playing makes people cooperate, listen to one another and take care of one another. Like in a democratic society, in an orchestra each individual matters and the progress of the ensemble is based on the progress of each individual. Cooperation, co-creation is what our schools, communities and societies lack. Our Bach Academy Junior, orchestral workshop for teenagers, is about cooperation, listening and getting to know one another and creating a community – an orchestra, whose aim shared by each of its members is to prepare the programme and play a concert together.

Our Bach Academy Junior has taken place since 2016. Since then the following programme has been prepared and performed:

2016 A.Vivaldi Concerto in D Major for violin and cembalo F.XI Nr. 30, G.Ph.Telemann Concerto for 4 violins in D major Nr. 2, F.Geminiani La Folia from Concerto Grosso D minor Nr. 12
2017 A.Vivaldi – Sinfonia in C-major RV 112, A.Corelli – Sarabanda & Giga, H.Purcell – chosen parts of the suite „The Fairy Queen” – Air, Rondeau, Dance for the Fairies, Chaconne
2018 J.-Ph. Rameau – Les Indes Galantes – orchestral suite – chosen parts
2019 the information about the programme and applications will be announced at the beginning of April 2019

info: +48 668 481 720 / info@bach.pl