Blog

Przyoblekając rzeczywistość w kształt poetycki

Festiwal Bachowski to opowieść o bezcennym krajobrazie kulturowym. Idee, które festiwal wciela w życie to działanie przeciwko ignorancji. Jest rzeczą fundamentalną, abyśmy zauważali zjawiska, które nas otaczają: sztukę jako źródło piękna, emocje jako formę komunikacji, inność jako inspirację i szansę. To ważne, by rozumieć świat i używać go w dążeniu do dobra i piękna. Kluczowa tutaj jest umiejętność dostrzegania i wykorzystywania potencjału krajobrazu kulturowego oraz zdolność reagowania na kreatywne idee.

Festiwal Bachowski to jeden z najsilniejszych instrumentów promocji Świdnicy w skali ponadregionalnej i międzynarodowej. To także budowanie prestiżu miejsca, co możliwe jest wyłącznie poprzez tworzenie autonomicznego życia kulturalnego. Wszędzie są wrażliwi ludzie, głodni sztuki. Mieszkają oni w Berlinie i Nowym Jorku, w Świdnicy i Broumovie, w Sokołowsku, Pożarzysku, Chełmsku Śląskim i Paczkowie. Dlatego jedno z najgorętszych określeń w dzisiejszych czasach to zrównoważony rozwój. A więc sztuka wszędzie – nie tylko w największych miastach. W Polsce obowiązuje konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. Realizacja jednego celu, bez oglądania się na inne dziedziny, jest niezgodna z prawem.

Więcej