chór społeczny / collective choir

chór społeczny 2

Kto chce, zaśpiewa – bez ograniczeń wiekowych, bez żadnych ograniczeń!

Wszystkich, którzy mają ochotę wystąpić w czasie koncertu, by zaśpiewać Missa brevis d-moll KV 65 w niedzielę 11 VIII 2019 prosimy o kontakt info@bach.pl, 0048 609 900 104.

Próby muzyczne, także dla osób bez przygotowania muzycznego, pod opieką Marty Monety rozpoczną się w piątek 5 VII 2019 o godz. 18:30 w Centrum UNESCO na Placu Pokoju. Wchodząc przez bramę na Plac Pokoju po prawej stronie jest kawiarnia Baroccafe, a po lewej ściana Centrum UNESCO.

Najważniejsze są chęci, obecność na próbach jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa. Nieobecności nie wykluczają ze śpiewania podczas koncertu. Marta pokaże także możliwości przygotowania partii w domu, choć wspólne śpiewanie na próbach to przyjemność.

Nuty do pobrania w formie pdf już wkrótce. Polecamy druk dwustronny A4 bindowany w obu czarnych okładkach. Materiały muzyczne do nauki samemu będą dostępne na początku lipca.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Kultura Dostępna.

1

Everybody who wants to sing,
will do it – no restriction for joy!

If you want to sing the Missa braves in D minor by W.A. Mozart during the concert on the 11th of August 2019 together with us, do not hesitate – contact us on info@bach.pl or 0048 609 900 104.

Music rehearsals will be lead by Marta Moneta and will start on Friday, the 5th of July 2019 at 6:30 pm. in the UNESCO Centre in Świdnica (address: Plan Pokoju 6).

The most important is your will to sing with us. If you cannot attend all rehearsals, do not worry, you will sing with us during the concert. We will show you ways to work at home. Still singing together during rehearsals is a pure joy!

You will be able to download the scores in pdf soon. We recommend duplex printing in A4, bound with two black covers. The musical learning material for each voice will be available here in July.

Co-financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage within the programme Kultura Dostępna.

Nuty PDF | Scores PDF

wkrótce / very soon