chór społeczny / collective choir

chór społeczny 2

Kto chce, zaśpiewa – bez ograniczeń wiekowych, bez żadnych ograniczeń!

Wszystkich, którzy mają ochotę wystąpić w czasie koncertu, by zaśpiewać Missa brevis d-moll KV 65 w niedzielę 11 VIII 2019 o godz. 16:00 w Katedrze w Świdnicy prosimy o kontakt info@bach.pl, 0048 609 900 104.

Próby muzyczne, także dla osób bez przygotowania muzycznego, pod opieką Marty Monety rozpoczęły się w 5 VII 2019, teraz odbywają się w poniedziałki i środy o 18:30 w Centrum UNESCO na Placu Pokoju. W każdym momencie można dołączyć. Wchodząc przez bramę na Plac Pokoju po prawej stronie jest kawiarnia Baroccafe, a po lewej ściana Centrum UNESCO. Polecamy wziąć ze sobą wydrukowane nuty. Instrukcja przygotowania materiałów poniżej.

Najważniejsze są chęci, obecność na próbach jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa. Nieobecności nie wykluczają ze śpiewania podczas koncertu. Marta pokaże także możliwości przygotowania partii w domu, choć wspólne śpiewanie na próbach to przyjemność.

Plan prób końcowych znajduje się poniżej. Bardzo polecamy zaplanowanie obecności na próbach końcowych. Obecność wpłynie pozytywnie na artystyczny poziom wykonania mszy oraz pokoncertową satysfakcję wszystkich wykonawców i organizatorów.
Plan:
wt 6.08 – 19:00 Centrum Unesco przy Kościele Pokoju
śr 7.08 – 19:00 – 21:00 Centrum Unesco przy Kościele Pokoju
cz 8.08 – 16:00 – 19:00 Świdnicki Ośrodek Kultury – sala teatralna
pt 9.08 – 16:00 – 19:00 Świdnicki Ośrodek Kultury – sala teatralna
so 10.08 – godzina zostanie ustalona w pt. 9.08
nd 11.08 – godzina zostanie ustalona w pt. 9.08
nd 11.08 – 16:00 – koncert w katedrze świdnickiej, adres: pl. św. JP II 2, Świdnica

Nuty do pobrania w formie pdf poniżej. Polecamy druk dwustronny A4 bindowany w obu czarnych okładkach. Materiały muzyczne do nauki samemu będą dostępne na początku lipca.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Kultura Dostępna.

1

Everybody who wants to sing,
will do it – no restriction for joy!

If you want to sing the Missa brevis in D minor by W.A. Mozart during the concert on the 11th of August 2019 at 4 pm. in the Cathedral in Swidnica, do not hesitate – contact us on info@bach.pl or 0048 609 900 104.

Music rehearsals are lead by Marta Moneta and started on Friday, the 5th of July 2019. Now the rehearsals take place every Monday and Wednesday at 6:30 pm. in the UNESCO Centre in Świdnica (address: Plan Pokoju 6). You can join the Choir anytime.

The most important is your will to sing with us. If you cannot attend all rehearsals, do not worry, you will sing with us during the concert. We will show you ways to work at home. Still singing together during rehearsals is a pure joy!

The schedule of the final rehearsals is below. We recommend to plan your participation in these final rehearsals. Your presence will enable to improve the artistic level of your performance and the level of satisfaction after the concert.
The schedule:
Tuesday 6.08 – 7 pm. UNESCO Centre by the Church of Peace
Wednesday 7.08 – 7 pm. – 9 pm. UNESCO Centre by the Church of Peace
Thursday 8.08 – 4 pm. – 7 pm. Świdnicki Ośrodek Kultury (Swidnica Cultural Centre) Rynek 43, theater hall
Friday 9.08 – 4 pm. – 7 pm. Świdnicki Ośrodek Kultury (Swidnica Cultural Centre) Rynek 43, theater hall
Saturday 10.08 – the exact time will be confirmed on Friday 9.08
Sunday 11.08 – the exact time will be confirmed on Friday 9.08
Sunday 11.08 – 4 p.m. concert in the cathedral in Swidnica, the address: pl. Jana Pawla II 2, Świdnica

You can download the scores in pdf below. We recommend duplex printing in A4, bound with two black covers. The musical learning material is also below.

Co-financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage within the programme Kultura Dostępna.

Nuty i pomoce naukowe | Scores and learning material

Nuty PDF | Scores PDF
Mozart – Missa brevis KV 65
Mozart – Ave verum
Gorczyczki – Omni dia

PL Polecamy druk dwustronny A4 bindowany w obu czarnych okładkach. Materiały muzyczne do nauki samemu będą dostępne na początku lipca.
Pomoc w rozczytaniu nut – http://www.cyberbass.com/Major_Works/Mozart_W_A/mozart_KV065_missa_brevis_d.htm. Jeśli nie działa w telefonie, proszę sprawdzić w komputerze. Na początku nauki można włączyć osobno melodię każdego głosu. Po pewnym czasie polecamy naukę przy głosach tutti. Jest to prymitywne narzędzie stworzone elektronicznie, dlatego ważne jest uczestniczenie w próbach z żywymi ludźmi.

ENG We recommend duplex printing in A4, bound with two black covers.
Learning material – http://www.cyberbass.com/Major_Works/Mozart_W_A/mozart_KV065_missa_brevis_d.htm. You can choose each voice separately to learn your part, then we recommend to practice with with tutti. It is a very useful but also primitive electronic aid, therefore we recommend taking part in rehearsals with real people.