chór społeczny / collective choir

2

Kto chce, zaśpiewa – bez ograniczeń wiekowych, bez żadnych ograniczeń!

Wszystkich, którzy mają ochotę wystąpić w czasie koncertu Muzyki w Liturgii, by zaśpiewać utwory sakralne Heinricha Schütza i Michaela Praetoriusa pod batutą Marty Monety w niedzielę 29 VIII 2018 pod  prosimy o kontakt info@bach.pl, 0048 668 481 720.

Próby muzyczne, także dla osób bez przygotowania muzycznego, pod opieką Marty rozpoczną się w środę 27.06.18 o godz. 19:00 w Centrum UNESCO na Placu Pokoju. Wchodząc przez bramę na Plac Pokoju po prawej stronie jest kawiarnia Baroccafe, a po lewej ściana Centrum UNESCO.

Najważniejsze są chęci, obecność na próbach jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa. Nieobecności nie wykluczają ze śpiewania podczas koncertu. Marta pokaże także możliwości przygotowania partii w domu, choć wspólne śpiewanie na próbach to przyjemność.

Nuty do pobrania w formie pdf poniżej. Polecamy druk dwustronny A4 bindowany w obu czarnych okładkach. Materiały muzyczne do nauki samemu będą dostępne na początku lipca.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Kultura Dostępna.

1

Everybody who wants to sing,
will do it – no restriction for joy!

If you want to sing the sacred music by Heinrich Schütz and Michael Praetorius under the baton of Marta Moneta during the concert of the Music in the Liturgy on the 29th of July together with us, do not hesitate – contact us on info@bach.pl or 0048 668 481 720

Music rehearsals will be lead by Marta and will start on the 26th of June at 7 pm. in the UNESCO Centre in Świdnica (address: Plan Pokoju 6).

The most important is your will to sing with us. If you cannot attend all rehearsals, do not worry, you will sing with us during the concert. We will show you ways to work at home. Still singing together during rehearsals is a pure joy!

You can download the scores in pdf below. We recommend duplex printing in A4, bound with two black covers. The musical learning material for each voice will be available here in July.

Co-financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage within the programme Kultura Dostępna.