chór społeczny / collective choir

Kto chce, zaśpiewa – bez ograniczeń wiekowych, bez żadnych ograniczeń!

2018
Społeczny Chór Festiwalowy na pewno się odbędzie. Próby rozpoczną się w lipcu w Świdnicy. Pracujemy nad programem i formą. Prosimy o chwilę cierpliwości.

2017
Wszystkich, którzy mają ochotę wystąpić w czasie koncertu, by zaśpiewać chóry opery Cosi fan Tutte W.A. Mozarta w sobotę 5 VIII 2017 wspólnie z Capellą Cracoviensis i wspaniałymi solistami, a pod batutą Jana Tomasza Adamusa prosimy o kontakt info@bach.pl, 0048 668 481 720.

Próby muzyczne, także dla osób bez przygotowania muzycznego, poprowadzi Marta Moneta i rozpoczną się w środę 5.07.17 o godz. 19:00 w Centrum UNESCO na Placu Pokoju. Wchodząc przez bramę na Plac Pokoju po prawej stronie jest kawiarnia Baroccafe, a po lewej ściana Centrum UNESCO. Najważniejsze są chęci, obecność na próbach jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa. Nieobecności nie wykluczają ze śpiewania podczas koncertu. Marta pokaże także możliwości przygotowania partii w domu, choć wspólne śpiewanie na próbach to przyjemność.

Nuty do pobrania w formie pdf poniżej. Polecamy druk dwustronny A4 bindowany w obu czarnych okładkach. Materiały muzyczne do nauki samemu będą dostępne na początku lipca.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej jako zadanie w ramach programu Edukacja Kulturalna 2017 pt. chór społeczny – opera camp.

Everybody who wants to sing, will do it – no restriction for joy!

2018
The Festival Social Choir will definitely continue its activities in 2018. The rehearsals will start in July. Please have some patience. We are working on the programme and form.

2017
If you want to sing the choirs of Cosi fan Tutte of W.A. Mozart during the concert on the 5th of August 2017 together with Capella Cracoviensis, great soloists and under the baton of Jan Tomasz Adamus, do not hesitate – contact us on info@bach.pl or 0048 668 481 720

Music rehearsals will be lead by Marta Moneta and will on the 5th of July at 7 pm. in the UNESCO Centre in Świdnica (address: Plan Pokoju 6). The most important is your will to sing with us. If you cannot attend all rehearsals, do not worry. If you want, you will sing with us during the concert. We will show you ways to work at home. Still singing together during rehearsals is a pure joy!

You can download the scores in pdf below. We recommend duplex printing in A4, bound with two black covers. The musical learning material for each voice will be available here in July.

Financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage as a project called „collective choir – opera camp” within the Programme of Cultural Education 2017.