Kontakt

Festiwal Bachowski Świdnica
Rynek 43, 58-100 Świdnica, Polska

Rezerwacje / Bilety | Tickets / Booking
+48 74 851 56 57 / rezerwacja@bach.pl – rezerwacje, bilety

Program / Projekty | Repertoire, social & educational projects
+48 668 481 720 / info@bach.pl – program, projekty społeczne i edukacyjne


Świdnicki Ośrodek Kultury / organizator festiwalu
Anna Rudnicka dyrektor

Jan Tomasz Adamus
dyrektor artystyczny
Capella Cracoviensis partner artystyczny
Matylda Myczka koordynacja artystyczna
Michalina Bienkiewicz fundraising i koordynacja organizacyjna
Krzysztof Dix organizacja widowni i promocja
Penelopa Rybarkiewicz-Szmajduch sprzedaż biletów i informacja biletowa
Aleksandra Baranowska koordynacja techniki
Krzysztof Kowalewski oświetlenie
Aneta Duda księgowość
Ksenia Rokowska komunikacja
Przemysław Jastrząb administracja produkcji
Jacek Zygmunt komunikacja wizualna

 

 

patroni medialni:

Koncepcja Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy jest podlegającą ochronie prawnej własnością intelektualną
dyrektora artystycznego Jana Tomasza Adamusa, a każda z edycji festiwalu jego autorskim dziełem.

© Copyright 2020 / Festiwal Bachowski Świdnica

 

LLO2020_fb