kontakt

FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
Rynek 43, 58-100 Świdnica, Polska | Poland
tel. +48 668 481 720 info@bach.pl

dyrektor artystyczny | artistic director Jan Tomasz Adamus

fundraising produkcja | production Michalina Bienkiewicz
koordynacja artystyczna | artistic coordination Barbara Szypulska
administracja i kontrola produkcji | administration & control of the production Przemysław Jastrząb
sekretarz artystyczny i koordynator rezydencji artystycznej | artistic secretary & coordinator of the artistic residence Krzysztof Dix
akademia bachowska | bach academy Matylda Myczka
komunikacja wizualna | visual communication Jacek Zygmunt www.skandha.com
foto | photo Tomasz Pietrzyk

PL Koncepcja Bach Festiwal Świdnica jest podlegającą ochronie prawnej własnością intelektualną dyrektora artystycznego Jana Tomasza Adamusa, a każda z edycji festiwalu jego autorskim dziełem.
ENG The concept of the Bach Festival Świdnica is the legally protected intellectual property of Jan Tomasz Adamus, its creator and artistic director. Each edition of the festival is his copyright.
DE Das Konzept des Festivals ist das Eigentum von dem künstlerischen Direktor des Festivals, Jan Tomasz Adamus, und unterliegt dem gesetzlich geschützten Urheberrecht. Jede Edition des Festivals ist sein Copywright.

Pozostałe zdjęcia | other photos  – B. Pytel, B. Sadowski, D. Gdesz, J. Gaszyński, P. Sokołowski, P. Kucia, T.-F. Pluto, M. Ławniczak