kontakt

Festiwal Bachowski Świdnica
Rynek 43, 58-100 Świdnica, Polska | Poland
tel. +48 668 481 720, info@bach.pl

organizator | organizer Świdnicki Ośrodek Kultury dyrektor Anna Rudnicka | the Cultural Centre of Świdnica director Anna Rudnicka
dyrektor artystyczny | artistic director Jan Tomasz Adamus
partner artystyczny | artistic partner Capella Cracoviensis
artysta rezydent 2018 | artistic resident 2018 Jorge Jimenez
koordynacja artystyczna promocja produkcja | artistic coordination promotion production Barbara Szypulska
fundraising koordynacja organizacyjna projekty społeczne | organizational coordination social projects Michalina Bienkiewicz
organizacja widowni media lokalne | auditorium manager local media Krzysztof Dix
administracja produkcji | administration of the production Przemysław Jastrząb
komunikacja wizualna | visual communication Jacek Zygmunt

PL Koncepcja Bach Festiwal Świdnica jest podlegającą ochronie prawnej własnością intelektualną dyrektora artystycznego Jana Tomasza Adamusa, a każda z edycji festiwalu jego autorskim dziełem.
ENG The concept of the Bach Festival Świdnica is the legally protected intellectual property of Jan Tomasz Adamus, its creator and artistic director. Each edition of the festival is his copyright.
DE Das Konzept des Festivals ist das Eigentum von dem künstlerischen Direktor des Festivals, Jan Tomasz Adamus, und unterliegt dem gesetzlich geschützten Urheberrecht. Jede Edition des Festivals ist sein Copywright.

Pozostałe zdjęcia | other photos  – T. Pietrzyk, J. Zygmunt, E. M. Staniek, M. Trzpiot, D. Nowaczyński, B. Pytel, B. Sadowski, D. Gdesz, J. Gaszyński, P. Sokołowski, P. Kucia, T.-F. Pluto, M. Ławniczak