Kościół Pokoju w Świdnicy | The Church of Peace in Swidnica

kp-male2-1024x677
kp1

Ewangelicki kościół pw. Świętej Trójcy to największy drewniany kościół w Europie na liście UNESCO.

W 2001 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, w 2017 r. na listę Pomników Historii. Ten niezwykły zabytek wzniesiony został po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Zgodnie z ustaleniami pokoju westfalskiego, który zakończył tę wojnę, cesarz Ferdynand III został zobligowany przez Szwedów do udzielenia pozwolenia na budowę 3 ewangelickich kościołów nazwanych Kościołami Pokoju w Jaworze, Świdnicy i Głogowie. Nie znaczyło to, iż Habsburgowie uznali równość obu wyznań, lecz raczej świadectwem wymuszonego aktu tolerancji. Zgodnie z ustaleniem, kościół mógł być wzniesiony poza murami miasta z drewna, gliny i słomy. Okres budowy nie mógł przekraczać 1 roku. Kościoły Pokoju (zachowały się 2 – w Jaworze i Świdnicy) stały się symbolem siły, wiary i przetrwania. Kamień węgielny położony został w sierpniu 1656 roku. Uwagę przykuwa luksusowa, przeszklona loża Hochbergów – właścicieli pobliskiego Zamku Książ. Kościół Pokoju w Świdnicy uznawany jest za największą protestancką budowlę drewnianą o konstrukcji szachulcowej w Europie. Wybudowany został na planie krzyża. Stropy hal ozdobione są wspaniałymi freskami. Goście festiwalu – muzycy i melomani – często podkreślają podobieństwo wnętrza tej świątyni do włoskich teatrów operowych.

www.kosciolpokoju.pl

The evangelical Holy Trinity Church of Peace in Świdnica is the largest wooden church in Europe on the UNESCO World Heritage List.

In 2001 it was listed as UNESCO World Heritage Site, in 2017 it was signed into the list of Historic Monuments of Poland. It was built after the Thirty-Year War. According to the principles of the Peace of Westphalia, which ended this war, emperor Ferdinand III was obliged by Sweden to give permission for the Evangelicals to build three churches, called “Peace Churches”, in the hereditary duchies of Jawor, Głogów and Świdnica.  The fact did not mean that the Habsburgs had recognized the equality of the Catholic and Protestant faith. It was rather an extorted act of tolerance. According to the emperor’s regulations the church could be built beyond the town walls, without a tower or belfry. The building materials could be wood, sand, clay and straw. The church had to be erected within one year’s time, which was a particularly hard condition. The Church has become the symbol of power, faith and survival. The cornerstone was laid in August 1656. The attention attracts the luxurious glass box of the Hochberg family, the owners of Książ who had made construction of the church  possible), topped with the Hochberg coat of arms. The Church of Peace is the biggest protestant half-timbered wooden building in Europe. It was built in the shape of a cross. The ceiling in halls is adorned with beautiful frescoes. It resembles Italian opera houses and has great acoustics.

www.kosciolpokoju.pl