lifestyle

Dosłowność zabija. Jeśli chcemy się rozwijać, jeśli chcemy być mądrzy, piękni i bogaci, musimy inwestować. Ale żeby to robić, trzeba mieć wyobraźnię. Sposobem na rozwijanie wyobraźni jest kontakt ze sztuką.

Literality is destructive. If we want to develop, we ought to have imagination. Contact with art develops imagination. Therefore, our lifestyle.