Lifestyle

Dosłowność zabija. Jeśli chcemy się rozwijać, jeśli chcemy być mądrzy, piękni i bogaci, musimy inwestować. Ale żeby to robić, trzeba mieć wyobraźnię. Sposobem na rozwijanie wyobraźni jest kontakt ze sztuką. Stąd wziął się nasz świdnicki lifestyle, czyli letnie muzyczne działania społeczne

Literality is destructive. If we want to develop, we ought to have imagination. Contact with art develops imagination. Therefore, our lifestyle. Thus our Lifestyle, summer social activities focused on music.

Nasze projekty / our projects:
scena otwarta / open stage
chór społeczny / collective social choir
mural
rezydencja / residence
przejazdy / ridesharing
śniadania na trawie / breakfasts on the grass
pikniki romantyczne / romantic picnics