genius loci

Katedra
The Cathedral
Die Kathedrale

ul. Spółdzielcza 1 / Świdnica