genius loci

Katedra | The Cathedral | Die Kathedrale

katedra_gl

Akustyka Katedry podporządkowana była celom liturgicznym, dlatego muzyka doskonale rozbrzmiewa z Chóru Mieszczan lub ze środka nawy głównej, gdzie dawni budowniczowie umieścili nieużywaną już dziś ambonę.

Budowla kościoła rozpoczęła się w 1330 roku i trwała około 150 lat. Świątynia, wzniesiona w stylu gotyckim, zadziwia nie tylko rozmachem, ale również wystrojem, który reprezentuje mieszankę stylów. Uderza przede wszystkim ogrom budowli. Nawa główna ma 71 metrów długości, 10 szerokości i 25 wysokości. Pierwotny gotycki wystrój wnętrza został zniszczony przez pożar w 1532 roku. Obecny, barokowy wystrój z przełomu XVII i XVIII wieku to zasługa jezuitów. Ołtarz główny Katedry jest dziełem Johanna Riedla i został ukończony w 1694 roku. Artysta wzorował go na barokowym ołtarzu paryskiego Kościoła Val-de-Grace. Riedlowi zawdzięczamy obecny wygląd świątyni. Rzadki kształt ołtarza głównego – rotunda to jego osobista zasługa. Ołtarz zdobią dostojne posągi patronów Czech i Polski, św. Stanisława i św. Wacława, świadczące o piastowskiej historii miasta.

www.katedra.swidnica.pl

The acoustics of the Cathedral serves the liturgy. That is why the music sounds perfect from the so-called Burgher Choir or from the middle of the main nave where former builders of the church has set a small pulpit (nowadays out of use).

The construction of the church started in 1330 and lasted for 150 years. The church was built in a gothic style and amazes not only by its dimensions but also by its interior decor which represents mixture of different styles. The main nave is 71 meters long, 10 meters wide and 25 meters high. The original gothic interior design was destroyed by a fire in 1532. The present Baroque interior dates back to the turn of 17th and 18th century. The main altar was created by Johann Riedl in 1694, the Baroque altar of Paris church Val-de-Grace served as an inspiration. The present look of the church is own to him, since he was responsible for the Baroque renovation of the Cathedral. The rare shape of the high altar – the rotunda – is his personal merit, and the altar is ornamented with dignified statues of Czech and Polish patrons, St. Stanislaus and Wenceslaus, confirming the Piast history of the town.

www.katedra.swidnica.pl

Die Akustik der Kathedrale dient der Liturgie. Deswegen klingt die Musik am besten aus dem sogenannten Bürgerchor oder aus der Mitte des Hauptschiffes der Kirche, wo die ehemalige Baumeister der Kirche eine kleine Kanzel gebaut haben, die jetzt nicht mehr benutzt wird.

Der Bau der Kathedrale hat 1330 begonnen und dauerte 150 Jahre. Das Hauptschiff ist 71 Meter lang, 10 Meter breit und 25 Meter hoch. Die Kirche, die im gotischen Stil gebaut wurde, beeindruckt durch ihre Pracht und Dekor mit eine Stilmischung von Gotik und Barock. Der gotische Innenraum wurde 1532 durch ein Feuer zerstört. Der barocke Innenraum wurde um 1700 geschaffen. Den größten Teil der Dekoration schuf der angesehene Bildhauer – Johann Riedel, der für den Umbau verantwortlich war. Inspiriert durch den Altar der Kirche Val-de-Grace in Paris hat er sein Hochaltar um 1694 geschaffen. Eine außergewöhnliche Form des Hauptaltars – eine Rotunde – ist sein persönliches Verdienst. Der Altar wurde mit Statuen von St. Stanislaus und Wenzel verziert. Die beide Patronen bestätigen, dass die Geschichte der Stadt mit Piasten verbunden ist.

www.katedra.swidnica.pl