genius loci

Kościół św. Krzyża | The Church of the Holy Cross | Die Kreuzkirche

sw_krzyz_gl

Nieduża, jednonawowa, barokowa świątynia zbudowana została za murami miejskimi koło Bramy Dolnej w miejscu, gdzie od 1267 r. stał szpital i kościół św. Michała, którym opiekowali się Kanonicy Regularni od Najświętszego Krzyża z Czerwoną Gwiazdą, zwani krzyżowcami z czerwoną gwiazdą.

Stare zabudowania zostały zrujnowane w czasie wojny 30-letniej. W 1720 r. odbudowano je w nowych formach. W 1810 r. Kościół został zaadoptowany na mieszkania, a później na siedzibę loży masońskiej Herkules. Funkcje religijne przywrócono mu w II poł. XIX w. i z tego okresu pochodzi też jego neobarokowe wyposażenie.

The small, single nave church was built beyond the town walls near the lower gate in a place where in 1267 there was a hospital and a church of St. Nicolaus that were taken care by the Military Order of the Crusaders of the Red Star.

The former buildings were destroyed during the Thirty-Year War. In 1720 it was rebuild in a new form. In 1810 the church was adapted for flats and later for the headquarters of the masonic lodge Hercules. The building started anew to serve religious purposes in the 2nd half of the 19th century and from this time comes the neo-baroque interior of the church.

Die kleine einschiffige Kirche wurde außerhalb der Stadt gebaut, auf dem Platz wo ein Krankenhaus und eine St. Niklaus-Kirche stand, die von Ritterorden der Kreuzherren mit dem roten Stern betreut wurden.

Die ursprüngliche Gebäude wurden während des Dreißigjährigen Kriegs zerstört. 1720 wurde die Kirche in einer neuen Form umgebaut. 1810 wurde sie für Wohnungszwecke adaptiert und danach wurde sie zu einem Hauptsitz der Freimaurerloge Hercules. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diente das Gebäude den ursprünglichen Zweck als Gotteshaus.