genius loci

Kościół św. Józefa | St. Joseph Church

kosciol jozefa um
kosciol jozefa koncert

Kościół zbudowano pierwotnie jako klasztor dla sióstr urszulanek, które od 1700 r. przebywały w Świdnicy i zajmowały się nauczaniem dziewcząt. Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurowano 1 października 1754 r.

Podczas oblężenia Świdnicy przez wojska napoleońskie w r. 1807, pocisk armatni uszkodził sklepienie kościoła, a w części klasztoru urządzono magazyn wojskowy. Nauczycielska działalność urszulanek przerwana została w okresie tzw. „kulturkampfu”, to jest walki rządu pruskiego z Kościołem katolickim, kiedy to w 1877 r. władze pruskie nakazały urszulankom opuszczenie Świdnicy, dokąd mogły powrócić dopiero w 1886 r.

Ponownie wysiedlono siostry w czasach hitlerowskich, w lipcu 1941 r. i w pomieszczeniach klasztoru urządzono szpital wojskowy, dom starców, internat i szkołę. Urszulanki wróciły do swego klasztoru w czerwcu 1945 r. i musiały znosić szykany ze strony funkcjonariuszy UB i MO, którzy przeprowadzali częste rewizje w klasztorze i kradli co wartościowsze przedmioty. Część zakonnic wyjechała w sierpniu 1946 r. do Niemiec, a reszta z nich opuściła Świdnicę dopiero w maju 1958 r. Od r. 1945 w klasztorze zamieszkały siostry prezentki, które dziś prowadzą przedszkole przy ul. Piekarskiej.

www.swidnica.paulini.pl

This church was primarily intended to be Ursuline convent. Ursulines came to Świdnica in 1700 and were taking care of education of girls. The cornerstone was laid on the 1st of October 1754.

During the besetment of Świdnica in 1807, a bullet of Napolean army destroyed the vault of the church. In one part of the church a military warehouse was established. The educative role of Ursulines was ceased during the so-called „kulturkampf” when the Prussian government was fighting against the Catholic church. In 1877 Ursulines were forced to move out of Świdnica. They could come back in 1886.

Ursulines were once again forced to move out of Świdnica during the Nazi time, in July 1941 and a hospital, nursing home, school and a boarding school were established in the church. Ursulines came back to their covent in June 1945. Afterwards they were bullied by secret political police and civic militia. They were organizing inspections and habitually stealing precious things from the convent. A part of nuns left Świdnica in 1946 and moved to Germany. The rest left the town in 1958. Since 1945 Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary live in the monastery and lead a kindergarten on Piekarska Street.

www.swidnica.paulini.pl