genius loci

Kościół św. Józefa w Pożarzysku | St. Josep's Church in Pożarzysko

pożarzysko
TP__3116

Kościół filialny p.w. św. Józefa wzmiankowany w 1200 roku, a obecną świątynię wzniesiono około 1250 roku. Przebudowany w latach 1666-1667 i XIX wieku, kiedy dodano wieżę południową. Zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1975-1980. Zachowały się bogato zdobione portale i cztery całopostaciowe płyty nagrobne z lat 1587-1621.

This filial church of St. Joseph was mentioned for the first time in 1200. The current building was created aroung 1250 and then rebuilt 1666-1667. In the 19th century the southern tower was erected. It was destroyed in 1945 and rebuilt between 1975 and 1980. The richly ornamented portals and four tombstones dated to 1587-1621.