genius loci

Wieża ratuszowa | The town hall tower

wr_gl
2.08.15

Ma dość pechową historię. Pierwsza wieża świdnickiego ratusza spłonęła w pożarze miasta w 1393. Odbudowaną wieżę z całym ratuszem, strawił kolejny pożar 9 maja 1528. Wieżę i ratusz odbudowano w latach 1548-1555. W 1716 z kolejnego pożaru ocalał tylko północnozachodni narożnik ratusza i kapliczka ratuszowa. Kolejna odbudowa gmachu ratusza, dzięki której budynek zawdzięcza swój dzisiejszy wygląd, została przeprowadzona w latach 1717-1720. Wieża ratuszowa przetrwała do 1757 roku kiedy to zburzyły ją wojska austriackie. W roku 1765 świdniczanie po raz kolejny odbudowali symbol miasta. Odbudowana wieża osiągnęła wysokość 50 m. 5 stycznia 1967 roku o godzinie 15.16 wieża świdnickiego ratusza runęła w wyniku nieudolnie przeprowadzanego remontu samej wieży oraz rozbiórki sąsiednich budynków. Na początku czerwca 2010 rozpoczęto odbudowę; 5.03.2012 kilka minut po godzinie 15 zamontowano hełm wieńczący wieżę. Od 17 listopada 2012 jest dostępna dla turystów.

www.wieza.swidnica.pl

The history of the tower was not very lucky. The first tour on the market square in Świdnica was burnt in 1393. The next one was burnt together with the whole town hall burnt on the 9th of May 1528. The town hall and the tower were once again rebuilt between 1548 and 1555. In 1716 the next fire destroyed some parts of the town hall and the town hall chapel. The next restoration of the building took place between 1717 and 1720. In that period the town hall got the shape you can see nowadays. The tower survived till 1757 when the Austrian army torn it down. In 1765 the people of Świdnica once again rebult the symbol of the town. The tower that arose was 50 meters high. On the 5th of January 1967 at 3:16 pm the tower fell down due to an unsuccessful reparation works and demolition of the buildings standing nearby. At the beginning of June 2010, one started to rebuild the tower once again. A few minutes after 3 pm on the 5th of March 2012 the construction was finished. Since the 17th of November 2012 tourists can enter the tower.

www.wieza.swidnica.pl