pikniki romantyczne | romantic picnics

Piątkowe popołudniowe koncerty połączone z piknikiem w wyjątkowych zabytkach w okolicy Świdnicy, w tym w młynie w Siedlimowicach i Pałacu w Makowicach.

Friday evening concerts in stunning monuments nearby from Swidnica, e.g. the mill in Siedlimowice, Palace in Makowice.