the TRUE hero collection

Konkurs dla najmłodszych. Podczas każdego koncertu wszyscy słuchacze poniżej 18 roku życia otrzymają pakiety 3 kart naszej kolekcji, której bohaterami są najwspanialsze umysły naszej cywilizacji. Ci, którzy do zakończenia festiwalu 15 sierpnia zbiorą najwięcej kart, otrzymają nagrody w postaci zaproszeń na obiady, lub kolacje w gronie najbliższych w naszych partnerskich restauracjach oraz upominki od naszych partnerów.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas sceny otwartej 15.08.2016 o godzinie 18:00 w Kościele Pokoju.

The competition for our yougest public. During each concert all participants under 18 will receive a package of 3 cards from our collection that is dedicated to the greatest minds of our civilisation. Those who  gather most cards at the end of the festival will receive awards. All prizes will constitute of dinners vouchers for the winner and their closest friends in our partner restaurants.

The awards will be given during the open stage concert on the 15th of August 2016 at 6 pm in the Church of Peace in Świdnica.