2017

Głównymi mecenasami festiwalu są Miasto Świdnica oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 XVIII festiwal bachowski świdnica 2017
27 VII – 6 VIII 2017

w poszukiwaniu wyrazu naszych dni | in the quest for expressing the present

dziękujemy! do zobaczenia za rok! | thank you! see you next year!

 

Głównymi mecenasami festiwalu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Świdnica | The main patrons of the festival are the municipality of Świdnica and the Polish Ministry of Culture and National Heritage.