XIX Festiwal Bachowski Świdnica 2018  27 VII—4 VIII 2018

Przyoblekając rzeczywistość w kształt poetycki


Głównymi mecenasami festiwalu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Świdnica

Chodzi o to, by odrzucać owczy pęd i nie płynąć z prądem, jak śmieci. Chciejmy samodzielnie budować wartościowe elementy własnej tożsamości, bazując na humanistycznych zdobyczach ludzkości