bilety

Bilety

■ online – linki poniżej
■ sekretariat Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43, boczne wejście (pn. – pt. 8:00–16:00)
■ Galeria Fotografii, Rynek 44 (wt. – pt. 14:00–18:00, sob. 12:00–16:00)
■ na godzinę przed koncertem w miejscu wydarzenia

■ Dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami – bilety za 1 zł w ramach akcji 100 groszy na 100-lecie Niepodległości.
■ Tańsze bilety – studenci poniżej 26. roku życia, emeryci, renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami, na podstawie odpowiedniego dokumentu.
■ Karnet na wszystkie koncerty – 150 zł, w cenie książka programowa, dostępna na początku festiwalu, podczas koncertów, po okazaniu karnetu. Dla osób posiadających karnet dostępny będzie osobny sektor w Kościele Pokoju,  nie potrzebują one osobnych wejściówek na te koncerty.

Wejściówki (wyczerpane)

Na koncerty 27.07.2018 (Les Ambassadeurs) oraz 04.08.2018 (Capella Cracoviensis) w Kościele Pokoju wstęp jest wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki dystrybuowane w Świdnicy w ww. miejscach od 22.06.2018. Możliwa jest rezerwacja mailowa – info@bach.pl oraz osobista, w sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Kultury. Zarezerwowane wejściówki, nieodebrane do 16.07.2018, powrócą do dystrybucji. Osoby,które nie mogą odebrać wejściówek osobiście w podanym terminie, prosimy o telefoniczne / mailowe potwierdzenie obecności. Jedna osoba może zarezerwować / odebrać max. 2 wejściówki.

Bilety online:

KARNET NA WSZYSTKIE KONCERTY 150 PLN (wyczerpane)
Książki programowe dla właścicieli karnetów będą dostępne podczas koncertów, po okazaniu karnetu.
28 VII 2018 20.00 ROBERT BACHARA // BIBER: ROSENKRANZ SONATEN // KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA – 30 / 20 / 1 PLN
29 VII 2018 20.00 LAUTTEN COMPAGNEY // PURCELL PLAYFORD RAVENSCROFT // KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA – 30 / 20 / 1 PLN
29 VII 22:00 INSOMNIA // JORGE JIMENEZ & DJ SLIME
30 VII 2018 19.30 AKADEMIA BACHOWSKA // BACH // KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA – 20 / 10 / 1 PLN
31 VII 2018 19.30 AKADEMIA BACHOWSKA // BACH // KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA – 20 / 10 / 1 PLN
1 VIII 2018 19.30 AKADEMIA BACHOWSKA // BACH // KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA – 20 / 10 / 1 PLN
2 VIII 2018 19.30 LONDON HAYDN QUARTET & ERIC HOEPRICH // HAYDN MOZART BEETHOVEN // KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA – 30 / 20 / 1 PLN
3 VIII 2018 19.30 THE GESUALDO SIX // ENGLISH MOTETS // KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA – 30 / 20 / 1 PLN

Rezerwacja: info@bach.pl, +48 74 851 56 57
Informacja:
+48 668 481 720

Tickets for selected concerts are available:

■ online (links below)
■ in the secretary’s office of the Cultural Centre in Swidnica – Rynek 43, Świdnica – side entrance (Mo. – Fri. 8 a.m. – 4 p.m.)
■ in the Gallery of Photography – Rynek 44, Świdnica (Tue. – Fri. 2 p.m. – 6 p.m., Sat. 12 p.m – 4 p.m.)
■ one hour before the concert in the concert venue.

■ 1 PLN for children, young people under the age of 18. and for the carers of people with moderate and severe disability within the programme 100 Polish Groszy on the 100th anniversary of Polish Independence,
■ Reduced tickets are for students under 26, the pensioners and people with disabilities – a proper document is needed,
■ An all-event pass – 150 PLN, incl. the programme booklet. Proprietors of these passes do not need extra passes for the concerts in the Church of Peace. There will be a separate sector of seats for them. Programme booklets will be available for the proprietors of these passes during the festival on presentation of the pass.

Free passes to the concerts in the Church of Peace (no longer available)

The entrance for the concerts in the Church of Peace is free of charge (incl. the inauguration and the finale). For the inauguration (27.07.18 Les Ambassadeurs) and the finale (04.08.18 Capella Cracoviensis) we will distribute limited number of free passes. In Swidnica, the passes will be distributed after the 26th of June 2018 in above mentioned spots . You can book your pass online – info@bach.pl or personally in the secretary’s office of the Cultural Centre in Swidnica – Rynek 43, Świdnica – side entrance (Mo. – Fri. 8 a.m. – 4 p.m.). The passes that were booked personally should be collected before the 16th of July 2018. If not, they will return to the general distribution. We kindly request those who cannot collect their passes personally to confirm their participation via telephone / mail. One person can book max. 2 passes for a concert.

Tickets online:

PASS FOR ALL FESTIVAL CONCERTS 150 PLN (no longer available)
Programme booklets will be available for the proprietors of these passes during the festival on presentation of the pass.
28 VII 2018 20.00 ROBERT BACHARA // BIBER: ROSENKRANZ SONATEN // ST. JOSEPH CHURCH – 30 / 20 / 1 PLN
29 VII 2018 20.00 LAUTTEN COMPAGNEY // PURCELL PLAYFORD RAVENSCROFT // ST. JOSEPH CHURCH – 30 / 20 / 1 PLN
29 VII 22:00 INSOMNIA // JORGE JIMENEZ & DJ SLIME
30 VII 2018 19.30 BACH ACADEMY // BACH // THE CHURCH OF THE HOLY CROSS – 20 / 10 / 1 PLN
31 VII 2018 19.30 BACH ACADEMY // BACH // THE CHURCH OF THE HOLY CROSS – 20 / 10 / 1 PLN
1 VIII 2018 19.30 BACH ACADEMY // BACH // THE CHURCH OF THE HOLY CROSS – 20 / 10 / 1 PLN
2 VIII 2018 19.30 LONDON HAYDN QUARTET & ERIC HOEPRICH // HAYDN MOZART BEETHOVEN // ST. JOSEPH CHURCH – 30 / 20 / 1 PLN
3 VIII 2018 19.30 THE GESUALDO SIX // ENGLISH MOTETS // ST. JOSEPH CHURCH – 30 / 20 / 1 PLN

Booking: info@bach.pl, +48 74 851 56 57
Information: +48 668 481 720

Festiwal Bachowski ma prawo do utrwalenia przebiegu wydarzeń w ramach koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i/lub filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów dokumentalnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w związku z jakąkolwiek publikacją lub programem, w których zostanie wykorzystane nagranie wydarzeń lub fotografie wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU BACHOWSKIM 2016, KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY obowiązujący od dnia 20.07.2016 r.

1. Prawo do wstępu na teren koncertów i innych wydarzeń festiwalowych mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert (imprezę, festiwal, widowisko lub inne wydarzenie artystyczne), które z przyczyn niezależnych od Organizatora zostały odwołane lub odbyły się jedynie w części.
3. Bilet nie podlega zamianie. Możliwość zwrotu biletu dopuszcza się w przypadku: zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego). Posiadacz biletu może zwrócić bilet jedynie za okazaniem dowodu sprzedaży przed rozpoczęciem koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) i otrzymać sumę na jaką opiewał, w miejscu sprzedaży biletu przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami do tego, co następuje:
a) odmowy wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
b) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zażądania, aby posiadacz biletu opuścił teren koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego), zastosowania odpowiednich kroków, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
c) dokonanie zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy i otrzymać całość sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma sumę, na jaką opiewał bilet.
d) odwołanie lub zrezygnowanie z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.
5. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
6. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
7. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego) oraz w miejscu sprzedaży biletów.
8. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na koncert, czy w jego trakcie.
9. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu.
10. Bilet upoważnia posiadacza do jednorazowego wejścia na teren koncertu (imprezy, festiwalu, widowiska lub innego wydarzenia artystycznego). Nie może być on również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
11. Miejsca nie przeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, pomieszczenia techniczne.
12. W przypadku gdy koncert, impreza, widowisko, festiwal lub inne wydarzenie muzyczne będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązywał będzie regulamin imprezy masowej wydany na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy.