Monsieur Cristoffle Gottlob Wecker,
Candidat en Droit, et Musicien bien renommé w Świdnicy

Nie weźmiesz mi Pan za złe, że trzytygodniowa absencja nie pozwoliła mi odpowiedzieć na miły list Pana. Wnoszę z niego, że dobry Bóg kieruje kroki Pana ku employ [objęciu stanowiska]. Życzę w tym Panu Boskiego fiat, a wiele sprawi mi radości, jeśli moje skromne świadectwo (tutaj załączone) będzie mogło pomóc sprawie. Co do Passions Musique, o którą Pan prosisz, chętnie bym nią służył, gdyby nie była mi potrzebną w tym roku. Zobligowany też jestem wobec Pana, żeś wziął Pan na siebie sprawę długu Hauckwitza; szukam przeto wszelkich sposobów (zwłaszcza, gdy już mnie spłaci) by móc się réellement [prawdziwie] odwdzięczyć Panu. Jeśli zdolny jestem służyć Panu czym jeszcze, pisz Pan proszę, a z całą dexterité [zręcznością] pokażę, że nazywać się mogę.

Monsieur Mon tres honoré Amy votre tres dedié serviteur
[Panie mój szacowny Przyjacielu Waszym najoddańszym sługą].
Joh. Seb. Bach

P.S. Najnowsza wieść jest taka, że oto Bóg w swojej dobroci zaopiekował się panem Schottem i obdarował go posadą kantora w Gocie; z tego też powodu będzie on w nadchodzącym tygodniu żegnał się z nami, ja tymczasem będę chciał przejąć pieczę nad jego Collegium.

 

– list z datą 20 marca 1729 przesłany przez Bacha z Lipska do Świdnicy do swojego ucznia Christopha Gottloba Weckera, który miał właśnie objąć stanowisko kantora Kościoła Pokoju