1. Aria (Tenor)
Mein liebster Jesus ist verloren
Najdroższy Jezus utracony:
te słowa ufność rozpraszają,
to miecz wprost w duszę włożony,
to huk, co gromy ogłaszają.

2. Recytatyw (Tenor)
Wo treff ich meinen Jesum an
Gdzie spotkam Jezusa mego,
kto wskaże drogę do Niego,
gdzie Jezus, duszy tęsknota,
mój Zbawca, udał się – gdzie droga ta?
Żadne nieszczęście mną nie porusza
dogłębnie tak jak utrata Jezusa.

3. Chorał
Jesu, mein Hort und Erretter
Jezus – ostoja, ratunek,
Jezus – nadziei zesłanie,
Jezus – z wężem wyrównał rachunek,
Jezus – życia mego płomień!
Jakże serce me pożąda
Jezuska pośród boleści!
Przyjdź, ach, niech Cię oglądam,
przyjdź, Jezuniu, ma miłości!

4. Aria (Alt)
Jesu, lass dich finden
Jezu, pozwól się odnaleźć,
niech grzechy nie tworzą
chmury nieprzejrzystej,
gdzie – o strach to, żałość! –
ukryjesz twarz Bożą,
Ukaż się znowu, o Chryste!

5. Arioso (Bas)
Wisset ihr nicht
Albo to nie wiecie,
że w BOGA włości przecie
muszę być, tam Mnie znajdziecie?

6. Recytatyw (Tenor)
Dies ist die Stimme meines Freundes
Z głosu przyjaźni wybrzmieniem
bądź BOGU chwała i dzięki!
Mój Jezus, me wierne schronienie,
wskazaniem na Swe Słowo ręki
daje się słyszeć i być pocieszonym:
byłem ja chory od boleści,
zgryzoty żarły z każdej strony,
kąsały aż do szpiku kości;
lecz teraz silną moja wiara,
jam najbardziej radosny teraz;
oglądam bowiem duszy pragnienie,
me Słońce, moje zbawienie,
co po smutku zmartwień nocy
blaskiem serce uszczęśliwia.
Dalej, duszo, bądź gotowa!
Daj się przyciągnąć do Domu Ojca,
w świątnicy trwa on tu bez końca;
daje się BÓG w Swym Słowie widzieć
a w Sakramencie osłoda idzie;
lecz kiedy chcesz godziwie
Ciało z Krwią przyjmować,
musisz Jezusa prawdziwie
w wierze, pokucie całować.

7. Aria (Alt, Tenor)
Wohl mir, Jesus ist gefunden
Co za szczęście, Jezus znaleziony
i już nie jestem przygnębiony.
Ten, którego dusza moja miłuje,
szczęśliwych godzin ciąg wskazuje.
Nie chcę Cię, mój Jezu, nigdy już stracić,
w wierze stale pragnę ramion uścisk dać Ci.

8. Chorał
Meinen Jesum lass ich nicht
Nie puszczę Jezusa mojego,
przy boku Mu stanę na wieki;
Chrystus wciąż i wciąż do Jego
prowadzi do żywota rzeki.
Święty, kto ze mną to powie:
Jezusa mego nie zostawię.

— przełożył Filip Adam Zieliński