1. Chór
Nun komm, der Heiden Heiland
Przyjdź teraz, pogan Zbawicielu,
w Swym przez dziewicę danym ciele,
które świat wszelki zadziwiło,
to urodzenie wolą BOGA było.

2. Recytatyw (Tenor)
Der Heiland ist gekommen
Zbawca nam przybył święty,
ludzkie marne ciało z krwią
już Jego własnymi są,
i On w nasz ród jest przyjęty.
O, Dobro Ty wyższe niż wysokie,
czego byś nam nie uczyniło?
Czego, coś zrobił, nie widzę okiem,
codziennie dla dobra Twych ludzi?
Przychodząc światło dla nas budzisz
błogosławieństwa pełności.

3. Aria (Tenor)
Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche
Przyjdź, Jezu, tu, w Swój Kościół wstąp
i daj nam rok błogosławiony!
Świat w czci Imienia Swego skąp,
niech zdrowych nauk zbiór umocniony
będzie, poświęć ołtarz i ambony wysokości.

4. Recytatyw (Bas)
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an
Oto staję pod drzwiami
i pukam: Ja – gościem.
Gdy głos mój usłyszany
otworzą się na oścież,
wejdę w dom tego człowieka,
tam już wieczerza czeka,
Ja z nim zjem wieczerzę,
on ze Mną ją spożyje szczerze.

5. Aria (Sopran)
Öffne dich, mein ganzes Herze
Niech się mi serce otworzy,
Jezus przybywa i wkracza.
Jam ziemi proch jest, co ożył,
lecz wstyd mnie nie otacza,
Jego rozkosz w sobie noszę,
Jemu mieszkanie w sobie otworzę.
O, jaka świętość spłynie na mnie!

6. Chorał
Amen, amen!
Niech tak się stanie, niech tak się stanie!
Przyjdź, korono radości w pięknie swym
i kroku nie zmyl w drodze, bym
czekać nie musiał w upragnienia stanie.

— przełożył Filip Adam Zieliński