1. Chorał
Schau, lieber Gott, wie meine Feind
Spójrz, dobry BOŻE, jak me wrogi,
z którymi wieść muszę bój srogi,
tak są przebiegli i silni,
że łatwo mnie pokonać zdolni!
Panie, gdyby nie Twoja łaska,
to pod naporem diabła, ciała
i świata od nieszczęścia trzaskam.

2. Recytatyw (Alt)
Mein liebster Gott
Mój BOŻE drogi, zmiłuj się
i wspomóż biedne niebożę!
Żyję – tu smoki, lwy pospołu,
nie szczędzą gniewu ni mozołu
bym w krótkim czasie
gorycz porażki miał wziąć na się.

3. Aria (Bas)
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir
Nie lękaj się, jestem gdzie Ty,
nie uciekaj, jam Twoim BOGIEM;
umocnię Cię, wspomogę swym
ramieniem prawości srogim.

4. Recytatyw (Tenor)
Du sprichst zwar, lieber Gott, zu meiner Seelen Ruh
Przemawiasz, drogi BOŻE, do duszy słowem pokoju
i pocieszenie niesiesz w bólów znoju.
Ach, ale to nieszczęście
jest z dnia na dzień jedynie większe,
gdyż wrogów moich liczna rzesza
odebrać życie mi pośpiesza,
cięciwy w łukach naciągają,
strzały na zgubę mi posyłają,
z ich ręki winienem zginąć;
BOŻE! mój ból Ci rzeczą znaną,
cały świat jest mi jamą katuszy;
Pomóż, wspomożycielu! Ratunku mojej duszy!

5. Chorał
Und ob gleich alle Teufel
A choćby diabłów cały rój
chciał Ci się przeciwstawić,
oddaję w zastaw żywot swój,
że szkody mu nie sprawi;
co on przedsięwziął stale
i co zapragnął posiąść
przypadnie mu w udziale,
zwycięsko raczy osiąść.

6. Aria (Tenor)
Stürmt nur, stürmt, ihr Trübsalswetter
Szalej, burzo udręki,
zalejcie mnie tedy, rzeki!
Uderzcie, płomienie męki
nieszczęścia, mi na przekór;
przerywajcie spokój, wrogi,
BÓG ześle ratunek błogi:
,,jam Twój ratunek, ostoja.”

7. Recytatyw (Bas)
Getrost! mein Herz
Spokojnie! me serce,
znoś swoich bólów więcej,
niech Krzyż Twój Cię nie obali!
BÓG we właściwej chwili
rozleje balsam pocieszenia;
Gdy Syn Jego drogi chodził po świecie,
Twój Jezus, pośród lat kwitnienia,
gorsze boleści znosił przecie,
gdy Herodowe szaleństwa
śmierci niebezpieczeństwa
niosły morderczym grożeniem!
Ledwo co przybył na ziemię
a już został uciekinierem!
Dobrze, niech pocieszenie Jezusa szczere
dotknie Cię i wierz z pewnością:
ktokolwiek cierpi tu z Chrystusa obecnością,
ten z Nim podzieli Królestwo Niebieskie.

8. Aria (Alt)
Soll ich meinen Lebenslauf
A chociaż mam ja swój wieść żywot
krzyżem znaczony, zgryzotą prawdziwą
to w Niebie skończy się to.
Tam radość czeka wielka przeto,
sam Jezus cierpienie przemienia
w rozkosz tak szczęsną bez wytchnienia.

9. Chorał
Drum will ich, weil ich lebe noch
Stąd pragnę, pókim jeszcze żywym,
krzyż nieść z weselem na obliczu;
niech BÓG mój czyni mnie gotowym,
tylko na dobre Odeń liczę!

Niech dobrze wiodę sprawy swoje,
bym skończyć bieg był ja w możności,
niechaj poskromię ciało moje,
zachowaj od wstydu, grzeszności!

Serce w wierze czystej uchowaj,
bym Tobie jednemu umierał i żył;
Jezu, pociecho, słysz modłów słowa,
o Zbawco, niechbym z Tobą już był!

— przełożył Filip Adam Zieliński