1. Aria, duet (Sopran, Bas)
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten
Kto Mnie miłością obdarzy
na Słowa mego stanie straży
i Ojciec mój go ukocha,
do Niego razem się udamy
i przy Nim zamieszkamy.

2. Recytatyw (Sopran)
O, was sind das vor Ehren
O, co to są za cuda,
ku którym iść ma nam się udać?
Jezus sam tak nas ceni,
że obietnicę uczynił:
On z Ojcem i Duchem Świętym
do serca nam będzie wzięty.
O, co to są za dziwy?
Człowiek to proch prawdziwy,
ofiarą marności pada,
jest zabawką pracy, trudu,
biedy – celem, przeznaczeniem.
Jak to? I to Najwyższy mówi,
że w duszach naszych sprawi
dla siebie godne mieszkanie?
Ach, czegóż miłość BOŻA nie uczyni?
Ach, gdyby tylko każdy, zgodnie z wolą Jego,
chciał umiłować człowieka drugiego!

3. Chorał (Sopran, Alt, Tenor, Bas)
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Przyjdź, Duchu Święty, Panie Boże,
łaski nas dobrem napełnić możesz,
wiernych Twych serca, zmysły, myśli.
Miłości gorąc płomienia ześlij.
O Panie, przez blask Twej światłości
zebrałeś ludzi w społeczności
w wierze z każdego języka na ziemi,
by Twoją, Panie, czcią się mienił.
Chwała Panu, chwała Panu.

4. Aria (Bas)
Die Welt mit allen Königreichen
Świat i jego państwa wszelkie,
świat w swej wspaniałości wielkiej
nie może dorównać tej chwale,
którą Pan raduje nas wspaniale:
że serca nasze za tron swój ma,
tam jakby w Niebie mieszka, trwa.
Ach, BOŻE, jak szczęśni my,
i jak szczęśni będziemy,
że gdy przeminie vanitas
przy Tobie zamieszkamy na wieczny czas.

5. Chorał (Sopran, Alt, Tenor, Bas)
Du heilige Brunst
Świętości ogniu, pociechy słodyczy,
my trwamy weselu, zechciej nam użyczyć
stałego w służbie Twojej przebywania,
niechaj nas nie dotkną wszelkie umartwiania.
O Panie, daj w mocy: niech będziem gotowi,
niech siła dopomoże słabości stanowi,
do walki niech mamy jak rycerz ochotę,
do Ciebie niech idziem śmiercią i żywotem.
Chwała Panu! Chwała Panu!

— przełożył Filip Adam Zieliński