27.07 sobota
Łagiewniki | pocysterski zespół klasztorny 11:00
śniadanie na trawie

barok niemiecki

OVERTONE

Julia Karpeta viola da gamba
Klaudia Matlak skrzypce
Maurycy Raczyński klawesyn

⭢ kosze piknikowe mile widziane